สร้างบ้านเริ่มต้นยังไง(ตอน4ผู้รับเหมาดูหน้างาน)
571111A

สถานที่ก่อสร้าง

571111B

สถานที่ก่อสร้าง

รวมข้อมูลการสร้างบ้าน ตอนนี้ขอนำเสนอเรื่อง สร้างบ้านใหม่ต้องทำยังไงตอน 4 ครับ ดูหน้างาน การดูหน้างานนี้ สำคัญมากครับ สำหรับการสร้างบ้านใหม่ ผู้รับเหมา จะคำนวนราคางานจากการถูกหรือแพง อยู่ที่สถานที่สร้างด้วยครับ เพราะถ้าสถานที่ไหนเข้าทำงานง่าย ผู้รับเหมาก็คิดราคาถูกกว่าสถานที่ทำงาน ยากครับ เช่นรถเข้ายาก เข้างานได้เฉพาะกลางคืน แต่ถ้าผู้รับเหมาจะเซ็นสัญญาแล้วยังไม่ไปดูหน้างานอีก ถือว่าเป็นการประมาทมากครับ

Comments

comments

746 views