รวมข้อมูลการสร้างบ้าน เรื่องนำเสนอโดยแบบ 3D
ระดับระเบียงด้านหน้า

ทำ3D บอกระดับระเบียง

รวมข้อมูลการสร้างบ้าน เรื่องนำเสนอโดยแบบ 3D ทางท่านเจ้าของ บ้านสามารถเห็นและเข้าใจ ระดับได้เลย ยกตัวอย่างเช่น ท่านเจ้าของบ้านอยาก รู้ระดับหน้าบ้านก็ สามารถให้ ทางผู้รับเหมา ทำแบบให้เห็นได้เลยครับ

Comments

comments

1,335 views